Header image  
Vše ohledně radiace a jejich zdrojů... (zatím se dodělává)  
 
    Zpět
 
Radioaktivita
     
Zdroje radiace
Smolinec,kouř. detek.
 
Rentgenka
Zubní RTG
 
Měření
GM čítače,dozimetry
 
Particle detector
XRF Spectrometer