Header image  
Regulovatelné napětí
 
 
    Zpět
 
Zdroj nízkého napětí 0-30V / 4A

Jedná se soutěžní výrobek, jeden z mých prvních zdrojů, se kterým jsem se dopracoval až na mistrovství republiky v elektrotechnice a myslím si že stojí za řeč ho tady trochu popsat...
(rok výroby: 2008)

        Technické údaje:    

   Napájení:230V/50Hz
   Transformátor:29V4A//10V/4A
   Výstupní napětí zdroje: 0-30V
   Výstupní proud:4A
   Maxim.zvlnění napětí: 3mV
   Filtrační kapacita:10mF

Popis zdoje :
Zdroj je vybaven 3-otáčkovým precizním potenciometrem a pojistkami na vstupu(500mA) i výstupu(4A), před transformátorem je umístěn síťový filtr s kapacitou 1uF a tlumivkou.
Jedná se o stabilizovaný zdroj s plynule nastavitelným napětím od nuly do třiceti voltů s maximálním proudem 4A. Primární část je tvořena síťovým vypínačem a pojistkou 500mA, posléze následuje síťový filtr s kapacitou 1uF (třída X2) a odpovídající kompenzační tlumivkou pro odrušení nežádoucích elektromagnetických pulzů při zapnutí zdroje a i od vnějších vlivů. Následuje samotný transformátor s výstupními parametry 29V/4A a 10V/4A, primární část je zabezpečena ochranným krytem. Do zdroje jsem nově přidal i přepínání vinut, které zaručuje minimální úbytek napětí. Oddělitelným kabelem je vedeno střídavé napětí z transformátoru do usměrňovací části zdroje, kde se nachází diodový můstkový usměrňovač a posléze referenční zdroj 78L05 pro dvojitý operační zesilovač LM358, kdy jeho druhá polovina zajišťuje indikaci zvlnění na výstupu pokud překročí hranici 3mV, indikace je zajištěna červenou LED diodou. Další zelená dioda slouží pro indikaci zapnutí zdroje. Série tranzistorů a první polovina LM358 pak zajišťují plynulou regulaci napětí od nuly. Jako první je za stabilizačním modulem zapojena pojistka 4A proti zkratu na výstupu a překročení povoleného proudu,následuje spínač pro rychlé odpojení výstupních svorek. Paralelně na výstupní svorky je zapojen ručičkový voltmetr. Jako regulační potenciometr je použit více-otáčkový, pro plynulejší a přesnější nastavení napětí. Výkonový tranzistor BD711 je umístěn na DPS s odpovídajícím chladičem, který je distančním sloupkem pevně připevněn ke krabičce, stejně jako celý modul zdroje. Jelikož vodiče na filtrační kondenzátor jsou blízko chladiče, jsou opatřeny místní termoizolací. Deska plošných spojů je vyráběna klasickým způsobem a pro lepší vodivost a proudovou dimenzaci je chemicky potažena stříbrnou vrstvou a opatřena izolačním lakem. Zdroj je odolný vůči zkratu 5-10s. Nechráněné vývody jsou opatřeny samosmršťovací bužírkou. Díky značnému úbytku napětí při proudu 4A je nastavitelné napětí bez zátěže kolem 35V, aby bylo možné kompenzovat úbytek při proudu 4A přesně na 30V. Úbytek byl měřen na regulačním rezistoru. Zdroj je vhodný pro vývoj zařízení s logickými obvody, či jinými nízko-příkonovými součástmy, kde je nutné přesné napájecí napětí. Některé součásti zdroje (rezistory) bylo nutné upravit od originálního schématu, kvůli vyššímu napájecímu napětí.Schéma zdroje a DPS byly převzaty z těchto stránek. DPS v rozlišení 300DPI .