Header image  
Vysokého napětí 16kV,35kV,2kV
 
 
    Zpět
 
Zdroje vysokého napětí

 

Jedná se snad o nejjednodušší zdroj VN s jedním tranzistorem.
Zdroj pracuje tak, že se zapnutím obvodu naindukuje na transformátoru napětí a tento děj se opakuje dle rezonanční frekvence transformátoru. Jde o zapojení tzv. flyback – zpětnovazební, kde další vinutí složí jako zpětná vazba pro naladění kmitočtu do rezonance.VN trafo se dá sehnat ze staré televize, monitoru a podobně, ovšem z monitoru bývá v trafu integrována dioda pro usměrnění-což výrazně zvýší nebezpečí úrazu el. proudem! Dioda bývá i u traf z TV, ale dá se odstranit. Záporný pól je uzemněn. Takový zdroj generuje napětí cca 10-15kV při napájecím napětí 12V/3-6A.Proud max. několik mA, výboje z tohoto zdroje zdravého člověka nezabijí, jelikož jde o střídavé vysokofrekvenční napětí, kde se projevuje skinefekt-kdy proud neprochází tělem,ale jde po povrchu. Hrozí tedy jen popáleniny z plazmy. Toto střídavé VF napětí je vhodné pro stavbu plasma koule a další pokusy…Zapojení je vhodné pro zkušené a proškolené vědátorky, s menší znalostí elektrozapojení, jelikož je zapojení velmi jednoduché. Schéma jsem našel TADY ,kde autor použil tento zdroj pro plazma kouli.

Sestavený zdroj

Zdroj VN s MOSFETem

Tento zdroj je již složitější pro výrobu, ale stále patří do jednodušších zapojení. Zapojení je účinnější a je možno měnit výboje. Tentokrát jsem jeden obyčejný tranzistor se zpětnovazebním vynutím, nahradil lepším zapojením s tranzistorem typu MOSFET , který je výkonnější a umožňuje rychlé spínání. Zapojení není zpětnovazební ,ale zakládá se na topologii budiče s jedním vinutím.Dále jsou pak podobné zapojení polo-most a plný-most (half-bridge/full-bridge), kde rozdíl hraje počet tranzistorů a povaha jejich spínání. U tohoto typu zapojení jsem použil, jako zdroj frekvence pro tranzistor známý obvod NE555 v astabilním režimu.Frekvence s dá plynule měnit a tím i délka výbojů a odběr proudu.S tímto zapojením je možné získat z VN trafa až 40kV, možná i více.V mém případě byl odebíraný proud při 14V/6A a výboje byly dlouhé 5cm/což je asi 20kV.Pokud chcete vyšší napětí, musíte experimentovat s počtem závitů na trafu (to spíše ovlivňuje jeho sycení, to by nemělo saturovat),ale lepší je použít výkonnější MOSFET a zvýšit napětí na vstupu.Já jsem použil mosfet IRFP460 . Kondenzátor 2200uF/16V můžete nahradit i jiným, případně na vyšší napětí…

DPS ( na vyžádání na admin@martiname.cz zašlu v PDF)

-- Výboje s tímto zdrojem --

 

6.5.2015 - Aktualizace - Rozhodl jsem se setavit další VN zdroj, tentokrát jde o ZVS driver a napáječ ( 1-24V/15A) článek dodělám později - zatím foto :

-- ZVS Driver + Zdroj --

-- V PROVOZU = 30Kv --

-- ZDROJ --

-- VN ZVS DRIVER --

 

 

 

 

MOT – trafo z mikrovlnky

Tento zdroj z mikrovlnky a je velice nebezpečný!
Tento transformátor je extrémně nebezpečný, dotyk je smrtelný (proud 0.5A,napětí cca. 2400Voltů) Nenesu žádnou zodpovědnost za újmy na zdraví či majetku!!Transformátor z mikrovlnné trouby (MOT) se používá se do mikrovlnek jako zdroj pro magnetron.Také se dá využít jako výkonný zdroj pro Teslův transformátor výkon trafa je v mém případě kolem 1000W.Lze s něho ještě zkonstruovat Jacobův žebřík. Jsou to dva dráty mírně od sebe (při zapálení oblouku jde výboj, až nakonec kde zanikne).Při výboji vzniká vysokoteplotní plazma.