Header image  
Nejjednoduší (N2) laser UV
 
 
    Zpět
 
Atmosférický(dusíkový) laser ,337,1 nm

Pozor jde o laserové zažízení,nedívejte se do paprsku i aktivní zóny!Hrozí možnost oslepnutí.

Už uběhlo pár dní a můj zájem o lasery stále stoupá.Na internetu a od známých,jsem se dozvěděl o prakticky nejjednoduším laseru(po domácku) vůbec.Je to takzvaný TEA laser z anglického slova "Transverse Electrical Excitation at Atmospheric pressure" což znamená příčné vybuzení v atmosférickém tlaku,jde o to,že v atmosféře je kolem 80% Dusíku,což stačí jako aktivní prostředí pro tento laser.Jelikož jde o laser s velmi vysokým ziskem(60dB/m),což znamená že pokud budou elektrody laseru 1 metr dlouhé,zesílení bude až 100000 krát násobné,laser nemusí mít rezonátor.Sama konstrukce laseru je velice jednoduchá,kondenzátory, jiskřiště a cívka tvoří "elektroniku" laseru,samotný laser(laserová hlava),jsou dvě dlouhé elektrody s mezerou(0,5-25mm) a jak už bylo řečeno,aktivní prostředí je sama atmosféra.Možná se divíte,že laser nepotřebuje rezonátor,je to dáno velikým zesílením,ziskem v aktivním prostředí(pracuje tedy superradičně).Ovšem nečekejte zázraky,divergence(rozptyl)paprsku je dosti veliká,takže to moc daleko nedosvítí(leda,že byste dali k paprsku nějakou optiku),zato to pěkně září v ultrafialové oblasti 337,1nm.Pravý dusíkový laser je to samé,až na to,že místo "atmosféry" se komora s elektrodami uzavře a naplní dusíkem.Na jeden konec můžete umístit zrcátko,jako odražeč(polovina rezonátoru),zvýší se tím světelný výkon.Jako vysokonapěťový zdroj slouží cokoliv,co dává DC napětí,alepoň 15kV a pár mA,čím víc,tím líp.Také se jistě budete divit,že jsou "skratovány" elektrody cívkou,je to proto,aby se zpomalil přenos náboje.Světelný výkon takovéhoto laseru se pohybuje v řádech mW i W,záleží na délce elektrod a zdroji.Jen tak narychlo jsem si vyrobil tento TEA laser,tak ukážu pár obrázků,video najdete v příslušné sekci(videa).Zavitů na cívce může být cca. od 6 do 30...Pokud máte nějaký slabší zdroj,jako já,pak mějte vzdálenost elektrod tak 0,5mm.

 

Nesmělý první pokus,mám slabý zdroj.

.

Se zrcadlem,ůpravou elektrod a čočkou

 

Samotný laser,moje konstrukce

 

 

Schéma TEA laseru,z těchto stránek

Laser z těchto stránek

Laser z těchto stránek