Header image  
Rengenka(slabá 10mR/h)POZOR
 
 
    Zpět
 
Rentgenka

Buduje se nová stránka s pravou retgenkou (v sekci radioaktivita)

Toto je velmi nebezpečné zařízení!!V žádném případě neručím za škody na majetku a zdraví způsobené tímto zařízením!!Vše děláte na vlastní nebezečí!!

Tak na toto zařízení jsem přišel různě na internetu.Jde o zdroj rentgenového záření(X-Ray),který je zkonstruován s VN (vakuové)diody z černobílé televize,jde o typ DY87.Když se na vnitřní anodu dá kladné napětí o potenciálu několika tisíců voltů,katoda se uzemní (vývod č.8)(anoda je ta vrchní část)Pozn.dozvěděl jsem se,že je to lepší dát obráceně, na katodu kladný pól a na anodu uzemění,kvůli silnému zahřívání anodového plíšku.Začnou se elektrony vytrhávat s katody a urychlují se na anodu s VN,kde obrovskou rychlostí dopadají a vzniká teplo a rentgenové paprsky.UPOZORNĚNÍ! Jelikož je toto záření vysoce škodlivé(velká energie a frekvence 30PHz až 60EHz) nikdy se k rentgence nepřibližujte,pokud není kolem diody vhodný olověný štít s tloušťkou kolem 1 cm ve kterém je malý otvor na snímání předmětu(pod předmětem je fotocitliví papír,emulze a pod papírem by měl být olověný plát,aby záření nepronikalo skrz).Záření proniká předměty!žádná tenká folie toto záření nezastaví.Nejlepší je mít po ruce dozimetr,anebo vhodnou (při vniknutí x-ray) světélkující emulzi (ZnS,PlatnatoKyanid Barnatý,Wolframan Vápníku.V žádném případě by jste to neměly používat na živé organismy(vznik rakoviny,nemoc z ozáření...)Napájím to zdrojem cca. 60Kv z kaskádního TV násobiče.Samozdřejmě toto uvádím jen pro zajímavost a nikomu nedoporučuji to stavět!Není to žádná sranda.Zatím nemám olověný štít a tak to nemůžu používat.Oběvitel rentgenových paprsků byl Wilhelm Conrad Röntgen a nezávisle na něm i Nikola Tesla a spousta dalších vědců..Energie fotonů je kolem 60 keV.Dozimetrem jsem naměřil kolem 10 milirentgenů za hodinu.