Header image  
Jednoduchý příjímač
 
 
    Zpět
 
Příjmač na střední vlny

Zdravím,tento příjmač jsem vyráběl v kroužku radioelektrotechniky,jde o jednoduchou konstrukci,která se skládá z feritové antény,vysokofrekvenčního zesilovače,demodulátoru a nakonec nízkofrekvenčního audiozesilovače.Všechny části zde jednotlivě podrobně popíšu.Začnu od nízkofrekvenčního audiozesilovače..Toto je minimální ukázka toho co by v labolatoři nemělo chybět(chyběl mi osciloskop..)

Samotná konstrukce

Já jsem celé zapojení dělal bastlením na kuprextit,tedy výstižná metoda Manhattan(menhetn),protože součástky vypadají jako mrakodrapy,jsou totiž ve vzduchu.V desingu stylu Manhattan se meze nekladou,ale vřele doporučuji udělat audiozesilovač na samotnou destičku a VF zesilovač a demodulátor na společkou destičku,budou tedy destičky dvě zvlášť.Také doporučuju měď na destičce upilovat tak,aby tam byly 4-3ostrůvky na audiozesilovač a 8 ostrůvků na demodulátor a VF zesilovač,spojení mezi destičkami,potenciometrem,reproduktorem a feritovou anténou,pro lepší zvuk by mělo být stíněnými káblíky,pokud je to v kovové krabičce tak ji spojte s minas pólem(zemí),ale pozor!feritová anténa musí být vyvedena mimo krabičku,kov se chová jako faradayova klec a nic byste nechytli.Nejprve udělejte nízkofrekvenční audiozesilovač a vyskoušejte ho(připojením audiosignálu) poté zhotovte zbytek.

Nízkofrekvenční zesilovač

Nízkofrekvenční zesilovač není nic jiného,než klasický audiozesilovač,tedy do vstupu jde slabý signál(třeba z mp3) a na výstupu je signál zesílený,který jde rovnou do repráku.V tomto případě půjde o zesílení slabého signálu rádiového modulu(feritky,vf zesilovače a demodulátoru).Napájení tohoto zesilovače je 9v z klasické baterie(6F22),jako výstupní reprák poslouží jakýkoliv s impedancí 8ohm.Aby jsme mohli zesilovat a zeslabovat zvuk,tak je na vstupu dán logaritmický 50kOhm potenciometr,dále už jde o klasické zapojení obvodu NF výkonového zesilovače LM 386 (0,5W).Vše je vidět na chématu.

Demodulátor

Jelikož z výstupu vysokofrekvenčního zesilovače,jde jak vysoká frekvence(nosná vlna)tak nízká(to je ta,která přenáší zvuk a potřebujeme jí k zesílení audiozesilovačem),potřebujeme tyto dva řády frekvencí oddělit,to se provádí demodulátorem,což je vlastně germaniová dioda,rezistor a kondenzátor,diody jsou dvě v zdvojovacím režimu,tudíž se signál jěště zesílí.Demodulátor se zapojí mezi vysokofrekvenční zesilovač a nízkofrekvenční(audio) zesilovač.

Vysokofrekvenční zesilovač

Signál z antény je velice slabý,proto je nutno ho zesílit a čím jiným než tranzistorem.Skládá se tedy z tranzistoru a pár rezistorů,pro nastavení pracovního bodu tranzistoru.Je tedy mezi feritovou anténou a demodulátorem.

Feritová anténa

Feritová anténa není nic jiného než takový vysokofrekvenční transformátorek,jde o to že vlny,které chceme příjmat musíme nějak přetransformovat,aby šly dostatečně a dobře zesílit tranzistorem,paradoxně je méně zavitů na výstupní části.Je zde ještě jedna věc nezbytná pro práci feritové antény a to kondenzátor,je jasné že chceme chytat jen jednu stanici na určité frekvenci,k tomu právě slouží kondenzátor,který naladí cívku do rezonance,tudíž musíme spojením vstupní cívky feritové antény a kondezátoru vytvořit rezonanční obvod.Tedy v praxi,dejme tomu,že chceme chytat Český Rozhlas,ten je vysílán na frekvenci 954kHz(0,954Mhz),zhotovíme tedy feritovou anténu,60 závitů(vstup) a 10závitů(výstup),závitů nemusí být přesně tolik,ale nesmí se křížit,musí být vedle sebe,teď už zbývá jen zapojit kondenzátor na vstup feritky(60závitů),kondenzátorem naladíme feritku na potřebný kmitočet, 954kHz.Je několik způsobů jak tedy naladit anténu pomocí kondenzátoru,první způsob je výpočet C=25330/L*f(na druhou) kdy C je kapacita kondenzátoru v pF(který chceme vypočítat),25330 je konstanta,L je indukčnost cívky v mikroHenry a f(na druhou) je frekvence vysílače,který chceme chytat,v Mhz.Tedy pokud chceme chytat Č.R na 0,954Mhz a indukčnost vstupní cívky je v mém případě 346uH,vzorec tedy bude vypadat takto : C=25330/346*0,910116 , C=80,4pF(zaokrouhleno),máme tedy vypočtený kondenzátor,který koupíme a připájíme na vstup feritové antény(samozdřejmě že se nedá koupit přesně jistá hodnota,volíme tedy nejbliší hodnotu kondíku,doladění provedeme pohybem cívky na jádře feritové antény),to byl tedy první způsob naladění antény,druhý spočívá v ladícím kondenzátoru,je to jednoduší způsob,tak že dáte na vstup cívky místo pevného kondíku,laditelný,ten je ve starých rádijích,je to taková konstrukce,kde se otáčením hřídele posouvá soustava kovových plošek,tím se mění hodnota v pF(obvykle 10-500pF),ladící kondík také můžete koupit,ale v podobě kapacitního trimru,ale hodnota se pohybuje kolem 50pF(tudíž je potřeba mít více zavitů na vstupní cívce feritky,platí,že čím více zavitů tím menší hodnota kondíku),po zapojení lad. kondenzátoru nebo kapacitního trimru,je naladění více než jednoduché,stačí otáčet hřídelí,dokuď neuslišíte danou stanici.Pokud chcete feritku s ladícím kondíkem vyskoušet(a nemáte zbytek radiopříjmače) a máte doma frek. generátor a vf voltmetr,pak připojte vstupní část feritky(i z už připojeným ladícím kondíkem),přez rezistor,na generátor(na generátoru nastavte požadovanou frekvenci 9540Hz) a na výstup feritky připojte vysokofrekvenční voltmetr a pak laďte hřídelí,naladění poznáte tak,že rafička voltmetru bude ukazovat nejvyšší hodnotu.Tím máte feritovou anténu hotovouCívku motáme drátem cca. 0,4mm.