Header image  
Popis funkce
 
 
    Zpět
 
Obrazovka

Obrazovka je v podstatě katodová trubice,která převádí elektrické impulsy na světelné vjemy.Vymyslel ji Karl Ferdinand Braun v roce 1897.Využití obrazovky (CRT) našlo uplatnění v televizích,radarech,osciloskopech,počítačových monitorech.První obrazovka byla velmi primitivní(obsahovala luminiscenční stínítko a dvě elektrody),paprsek se vychyloval magnetem.První barevná obrazovka byla vytvořena v roce 1947.Obraz který je vidět na obrazovce je složen z desítek tisíc malých bodů.Jako základní součást televizoru se považují tyto věci : elektronové dělo,maska(barevné obrazovky),luminiscenční vrstva,vychylovací cívky,vysokonapěťová anoda(urychlovací) a to vše je součástí duté skleněné obrazovky s vakuuem.Nejprve bych začal vysvětlovat tyto části : ELEKTRONOVÉ DĚLO

– je to složenina kovů,která generuje katodový paprsek,který je schopen vygenerovat velice tenký svazek elektronů,existují dva druhy děl,jedno generuje jeden paprsek elektronů v černobílých televizích,radarech,osciloskopech,a druhé je tří paprskové,tedy generuje trojici elektronových paprsků v barevných televizích,monitorů.Princip funkce elektronového děla spočívá v tom,že se nažhaví (z pravidla wolframový)drát a kolem něho je soustava anod s nízkým či vysokým napětím a ty mají na starosti kontrast,jas a ztenčení a usměrnění elektronového paprsku(koncová zaostřovací anoda),elektronový paprsek se díky změnám napětí na katodě a okolních anodách může zesílit(napětí na katodě 2 volty) a zeslabit(napětí na katodě 0,5 voltů)podle potřeby.VYCHYLOVACÍ CÍVKY

– je to soustava dvou cívek(převážně z měděného drátu) na společném feritovém jádře.Jsou dvě a to,aby se dal vychylovat elektronový paprsek do vertikálního a horizontálního směru,je to nejdůležitější část vytváření obrazu(bez nich by se uprostřed obrazovky vytvořil jen jeden bod),cívky se používají do monitorů,televizí.V osciloskopech a radarech jsou takzvané elektrostatické vychylovací destičky(které vychylují paprsek pomocí elektrostatického pole).LUMINISCENČNÍ VRSTVA

– Je to vrstva na konci obrazovky,která je viditelná pohledem na pření část obrazovky.Luminiscenční znamená,že při styku s energií(v podobě elektronového paprsku) se daná část rozsvítí,v černobýlích obrazovkách je pouze jeden druh luminiscenční vrstvy,v barevné pak tři.Jako luminiscenční materiál se používá v černobýlích obrazovkách : ZnS:Ag(sulfid zinečnatý aktivovaný stříbrem) a v barevných obrazovkách : Y2O2S:Eu(oxido-sulfidové Ytrium aktivované Europiem) dále v zelených osciloskopických obrazovkách ZnS:Cu(sulfid zinečnatý aktivovaný mědí) a v radarech MgF2:Mn(hořčíko-fluorid aktivovaný manganem).Pro přesné označení dané chemikálie se udává tato tabulka.To vše je uloženo ve skleněné obrazovce,kde je na vnitřní straně skla vodivá vrstva,tedy urychlovací anoda na vysoké napětí.Princip činnosti obrazovky je následující,nejprve se dostatečně zahřeje wolframové vlákno katody uvnitř elektronového děla,poté se z rohžavené katody,vlivem vedlejší anody s potenciálem několika set voltů začnou vytrhávat elektrony,které se dále v jasové anodě a kontrastní,různě upravují(ztenčení..) a nakonec se vlivem vysokého napětí v zaostřovací anodě ještě ztenčí a patřičně urychlí,poté se konečně dostanou z elektronového děla a ještě více urychlí urychlovací vysokonapěťovou anodou na vnitřní straně skla vlivem napětí od 10kV do 35kV,v tom okamžiku se paprsek navádí horizontálně a vertikálně na luminiscenční vrstvu vlivem vychylovacích cívek,tedy vychylovací cívky mají na starosti umístění paprsku horizontálně a vertikálně v určitém časovém okamžiku(pomocí magnetického pole) na jakémkoli bodě luminiscenční vrstvy.Poté co elektronový paprsek narazí na luminiscenční vrstvu,tak se ten jistý bod rozsvítí (v ČBTV) bud bíle(napětí na katodě 2 volty )nebo tmavě(napětí na anodě 0,5 voltů) a tím se mění odstíny(0,5v-2v).V barevné televizi jsou paprsky tři (na modrou zelenou a červenou barvu) a ty před luminiscenční vrstvou(ze tří druhů) mají stínítko(masku).Doplnkové informace : Tv obrazovka má obvykle 525řádků(vertikálně).Analogové televizory používají při vykreslování metodu prokládání(obraz je vytvořen 50*za vteřinu,ale z každého snímku je vykreslena polovina řádků,střídá sudé a liché řádky).Signál do obrazovky se skládá ze tří informací : intenzita paprsku,během kreslení každého řádku,signál pro návrat v horizontálním směru vyslaný 13,125 krát za sekundu, signál pro návrat ve vertikálním směru vyslaný 50-100krát za sekundu(přesunutí paprsku z pravého dolního do levého horního rohu).

Monitor,bílá barva-makrofoto

Teleevize,bílá-černá-makrofoto