Header image  
Plynové,polovodičové atd.
 
 
    Zpět
 
Lasery (různé druhy)

Nejdříve začnu s tím,co to vlastně laser vůbec je.Slovo laser je zkratka z anglického názvu Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation(v překladu to znamená "zesilování světla pomocí stimulované emise záření").Laser je zdrojem světla(elektromagnetického záření) o jedné,specifické pro různé typy laserů,vlnové délce(monochromatické):(což nemusí platit pro všechny typy laserů).Světlo je trojdymenzionální(polarizované):(taktéž existují vyjímky,kdy tomu tak není),je to vlnění o stejné frekvenci,stejného směru a se stejnou fází,tedy konherentní.Laser spočívá na vlastnostech z kvantové mechaniky,termodynamiky.

Foto spektra zářivky (pořízeno mým homemade spektrometrem)

Co takový laser musí mít

Laserů je spousta druhů,plynové(atomární,iontové,molekulární),pevnolátkové,barvivové,polovodičové.Mezi nejvýkonější lasery patří CO2(oxid uhličitý),je to plynový laser,do kterého se dopuje energie vysokonapěťovým zdrojem,výkon se pohybuje v řádech MegaWatt i PetaWatt(1,5PW).Všechny lasery potřebují nějaké aktivní prostředí(CO2,N2,HeNe,He-Cd,Ar,H2,CO,ArF, KrCl, KrF, XeCl, XeF,krystal rubínu,rhodamin 6G,fluorescein,kumarin C30,páry měďi, jódu,zlata,alexandrit,Ti-safír,sloučeniny prvků vzácných zemin(Ho,Er,Nd,),Y,GaAs,GaAlAs,AlGaInP,GaN,InGaAlP...)Aktivní prostředí je látka obsahující oddělené kvantové energetické hladiny elektronů,je to plyn,monokrystal,polovodič nebo volné elektrony,do tohoto prostředí se můsí dopovat energie,zpravidla elektrická(u barvivových,rubínových a dalších, je to energie světelná),vytvořený paprsek se musí posléze usměrnit a hlavně zesílit,na to se používá rezonátor,tvoří ho dvě zrcadla(99,9% nepropustné,95% méně propustné,to je výstupní).Pak je potřeba kvalitní optika,to u polovodičových laserech,tvoří je čočka(rozptylka).Mezi velice přesné lasery patří Helium-Neonový(HeNe).Všechny druhy laserů se musí patřičně chladit,to podle jejich výkonu.

Výkon laserů

Za výkon laseru se považuje výkon světelný,ten se pohybuje prakticky v jakémkoli měřítku,od pár uW do několika PW,polovodičové lasery(diody),dají se koupit od 1mW do několika wattů,jsou to speciální polovodičové prvky,a jejich světlo se musí usměrnit čočkou,najdete je v laserových ukazovátkách(1-5mW),tiskárnách(5mW),CD/DVD/BlueRay mechanikách(1-300mW),DPSS laserech(10mW-10W)...Již 5mW může poškodit zrak,proto dávejte veliký pozor,diody se vyskytují v několika vlnových délkách od červené(635nm,650nm...) a infračervené(808nm,pro DPSS lasery).Pokud někde uvidíte zelený laser s laserovou diodou,tak je to tak,že tam ve skutečnosti není zelená laserová dioda,ale infračervená(808nm),tato vlnová délka se pak přeměňuje v krystalu(Nd:YVO4,KTP) na 532nm(zelenou barvu),díky přeměně vlnové délky jsou tam velké ztráty(100mW(808nm) - 5mW(532nm).Pak jsou zde HeNe lasery,jejich výkon je od 1mW do 100mW,zpravidla červená barva,zelená.Něco zapálit už dokáže laser o výkonu 50mW,třeba sirku.Na www.youtube.com si dejte hledat" DVD laser",najde to spoustu videí o laseru z dvd vypalovačky.. I na mé stránce najdete laser z DVD-RW...

A teď několik obrázků převzatých z jiných stránek,protože jaksi všechny druhy laserů nevlastním :-)

Schéma DPSS laseru

HeNe laser,převzat z Těchto stránek.

Argonový laser,převzat z Těchto stránek.

CO2 laser,převzat z Těchto stránek

.

DPSS Lasery,převzaty z Těchto stránek.

Laser z DVDRW(200mW) zapaluje,,převzat z Těchto stránek

Dusíkový laser,převzat z Těchto stránek.

-- Lasery z Těchto stánek --

Laser s párami měďi

Rubínový laser

Ještě jednou CO2 laser