Header image  
O2,OXYGENIUM
 
 
    Zpět
 
Kyslík

Kyslík je biogenní prvek,jeho chemická značka je O2 ,jeho atomová hmotnost je 15,9994 amu,teplota tání je -218,79 stupňů Celsia a varu -182,95 stupňů Celsia,elektronegativita 3,44,hustota 1,429 kg/m3, v zemské atmosféře je jeho zastoupení 21%,dále se vyskytuje vázaný v mnoha sloučeninách jako třeba voda,minerály,horniny,těla organismů.Kyslík je bezbarvý,reaktivní nehořlavý plyn podporující hoření,částečně rozpustný ve vodě,bez chuti a zápachu,je těžší než vzduch a umožňuje dýchání a hoření.Přepravuje se v tlakových nádobách s modrým pruhem.průmyslově se vyrábí destilací zkapalněného vzduchu a elektrolýzou vody (s malým množstvím H2SO4).Užití kyslíku je třeba v dýchacích přístrojích,vodíko-acetyléno-kyslíkových hořácích a v raketové technice,dále se používá na výrobu OXIDŮ (sloučeniny prvků s kyslíkem) tzv.hoření.Kyslík se vyskytuje také jako tříatomová molekula OZÓN s chemickou značkou O3,je to extrémně reaktivní plyn modré barvy s oxidačními vlastnostmi,na zemi se vyskytuje ve stratosféře(25-35 km)a zabraňuje vstupu UV záření ze Slunce a štěpí ho freony.Ozón vzniká při bouřkách,kdy se molekuly dvouatomového kyslíku štěpí na ionty O- a ty se slučují s kyslíkem a tvoří tříatomovou molekulu ozónu.Známe několik příprav kyslíku : tepelný rozklad KmnO4(hypermangan),dále chemický rozklad H2O2(peroxid vodíku) burelem nebo hypermanganem,elektrolýza vody s malým množstvím H2SO4 .Ozón lze připravit následovně : do odměrného válce s dvouatomovým kyslíkem přivedeme elektrody s vysokým napětím a válec uzavřeme,po nějaké době by ve válci měla být plynná směs O2(90%) a O3(10%),zkapalněním a následnou destilací lze s této směsi získat čistý ozón.Upozornění : Ozón je ve větším množství smrtelně jedovatý a proto vám jeho výrobu nedoporučuji!.