Header image  
Pro hledání elmag. pole = vedení,VN
 
 
    Zpět
 
Indikátor elektromagnetického pole

Tento detektor složí pro vyhledávání elektromagnetických polí, které se najdou všude kolem, jak z nabité atmosféry před bouřkou, tak z el. vodičů,k kterými protéká proud a stejně tak jakýmkoliv elektrickým spotřebičem. Hodí se tedy především pro zjištění intenzity elmag. pole, které je netradičně vyjádřeno v mV, v podstatě se jedná o napětí, naindukované na anténě... Můžete měřit, jaký spotřebič více, či méně vyzařuje a také kudy vedou silové vodiče ve zdi...Zapojení jsem před mnoha lety našel ZDE.

Zapojení je velice jednoduché s obvodem LM3914, což je komparátor pro 10 LED diod. A jak už vám napovídám, napětí se porovnává - kompararátory a dle napětí na vsupu se rozsvěcují LED, obvod má dva režimy, jeden spočívá ve svícení LED,jedna možnost je taková,že svítí jen jedna led a ta se "posouvá" a nebo svítí i všechny předchozí - to se provede připojením pinu č. 9 na napájecí napětí...moji DPS v PDF jsem bohužel zatím nenašel...