Header image  
Měřič radioaktivního záření
 
 
    Zpět
 
Měřič radioaktivity

(VÍCE V KATEGORII RADIOAKTIVITA)

Geiger-Mullerův počítač ve skratce GMPC,je měřič radioaktivity,který měří většinou beta a gama částice (speciální detektory i alfa částice tedy jádra helia).Je založen na principu ionizace plynu částicemi.Základní věc u těchto přístrojů je to,že musí mít ionizační komoru naplněnou zředěným plynem o tlaku menším než je atmosférický,v komoře jsou také dvě elektrody,mezi nimi bývá okolo 1Kv.Při styku se zářením se plyn ionizuje a plyn se stává mírně vodivým,toto malé napětí zachytí tranzistory,které signál zesílí a na stupnici se ukáže okamžitá hodnota radiace většinou v mR/h nebo v R/h.Také GMPC obsahuje sluchátko které taktéž upozorní klepnutím na detekci kvanta částic.Nevýhoda těchto přístrojů spočívá v tom,že nejsou schopny měřit větší kvanta částic,protože při styku s hodně částicemi není schopen detekovat všechny po určitý čas,toto se nazývá mrtvá doba detektoru.Tento přístroj by měl vlastnit každý,kdo zachází s radioaktivními materiály nebo s vysokým napětím,kdy za určitých podmínek může vzniknou pomocí nějakého vakuového přístroje pod VN záření X tedy slabé gama záření.GMPC se dá sehnat nový za několik tisíc,ale pro domácí účely bohatě stačí nějaký starý,ten stojí od 200 Kč výš.Já osobně vlastním Radiometr IT-65,stál mě 200 Kč a jsem s ním velmi spokojen.Citlivost takového detektoru je od 0,05 mR/h do 500 R/h.Doma nenaměříte více než 0,1 mR/h tedy aspoň já ne.S mím improvizovaným RTG sem naměřil nějakých 10 mR/h.Ale doma můžete najít i jiné radioaktivní materiály,jako třeba staré hodinové ručičky nebo cedulky (které svítí pořád,bez ohledu na to asi byli vytaveny světlu) u nich může vystoupat radiace na vysoké hodnoty.V těchto rafičkách bylo používáno silně radioaktivní radium sice v mikrogramovém množství,ale i tak to stačilo na rozsvícení luminiscenční barvy.