Header image  
Aneb Unitární Teorie Pole
 
 
    Zpět
 
The Philadelphy experiment

Možná vás překvapí fakt,že je možné nechat zmizet hmotné tělěso,ale v tomto tajném projektu,který se odehrával v roce 1943 tomu tak opravdu bylo.Celý tento projekt,je postaven na teorii unitárního pole,která říká" působí-li pulsující elektromagnetické pole v prostoru, kde již existuje trvalé magnetické či elektrické pole, vytvářejí se gravitační pulsy mající frekvenci shodnou s frekvencí pulsujícího pole",kterou ve dvacátých letech představil Albert Einstein.Díky této teorii se zrodila myšlenka vychylování světelného toku,až o deset procent.Samozdřejmě,že je k uskutečnění této idei,potřeba nějaký generátor,či stroj,byl to pulsní oscilátor,který generoval rotující elektromagnetické pole(sféroidálního tvaru) o výkonu přes 8MW,ovšem jaká kritická frekvence byla použita,aby se změnil směr a rychlost toku času,to jsem nezjistil.Dočetl jsem se,že na začátcích projektu,se zabýval výzkumem i Nikola Tesla,ale kdo ví...jelikož tohoto roku(1943) zemřel.Teď už ale k tomu torpédoborci,experiment se konal 12.8.1943 v devět hodin ráno.Na palubě torpédoborce s generátory byla dokonce i posádka,podle plánů měl experiment,jen vychýlit světlo aby loď nebyla vidět,ale jelikož nebyla dokončená etapa výskumu "zero time" což je takový zámek,který zajistí aby se loď i s posádkou bezpečně vrátila do správného času i prostoru,experiment se vymkl kontrole.Experiment se tedy spustil,loď zmizela po zapnutí generátorů,ovšem v téže okamžik co loď zmizela,byla na okamžik teleportována 610km daleko!Po vypnutí generátorů,čekal vědecký tým hrozný pohled,loď byla celá a krom pár součástek nic nechybělo,z posádkou to dopadlo o mnoho hůř,někdo byl "zapuštěn" do podlahy,někdo naprosto dezorientován a někdo zmizel.Při výpovědi námořníků co přežili i jejich svědků při "teleportaci" se zjistili znepokojivé události,zjistilo se že jeden z námořníků,byl viděn pár dní po experimentu v jeho bytě jak vychází ze zdil.Takovýchto znepokojivých svědectví bylo více..Teď budu citovat co jsem se dočetl na této stránce"Jeden námořník prošel před zraky manželky, dvou dětí a dvou přátel zdí a už ho nikdo nikdy neviděl. Známí je také případ dvou námořníků, kteří se "vypařili" v baru před zraky desítek hostů. Většina posádky, která přežila, byla nakonec pozavírána v různých ústavech po celé zemi a dnes již zřejmě nikdo nežije".Toť vše,co ktomuto můžu říct.

Přístav,kde se exp. uskutečnil