Header image  
Předchůdce tranzistoru
 
 
    Zpět
 
Elektronka

Elektronka,asi nejdříve bych měl začít s tím,co to vlastně vůbec je,tedy,je to předchůdce tranzistoru,který,jak už víme,zesiluje signál,stejně jako ho zesilovala elektronka a také ho usměrňovala.Nebudu zde popisovat principy elektronky,to se lze dočíst na většině webů,spíš bych chtěl uvést na světlo zajímavjejší typy elektronek.Každá elektronka musí mít katodu,tu buď přímohžavenou a nebo nepřímohžavenou,rozdíl je,že v přímo-hžavené slouží jako katoda přímo (wolframové) vlákno,no a u nepřímo-hžavené je katoda izolovaná od vlákna.Jelikož tepelná emise elektronů z wolframu je dosti malá,bývá wolfram potahován oxidy kovů,zvláště baria,vápníku a případně i oxidy vzácných kovů či thoria.Samotné mřížky anoda či katoda jsou zhotoveny většinou ze slitin železa,niklu.V baňce se dociluje dobrého vakuua,kromě odčerpání vzduchu,také substancí alkalických kovů a pod. tedy getru(stříbrného zrcátka v baňce),z baňky se odčerpá vzduch,uvnitř je na misce většinou Caesium nebo Stroncium,které se při působení mikrovln zahřeje a pohltí zbytek plynu v baňce.Teď k typům elektronek,základní zde nebudu popisovat,začnu vysokofrekvenční elektronkou Magnetronem,prvopočátek magnetronu vznikl na základě radaru,který ho obsahoval(princip radaru spočívá ve vysílání elektromagnetických pulzů o vysoké frekvenci),magnetron má velkou účinnost a také výkon se pohybuje v řádech stovek wattů až po gigawatty,generuje mikrovlny o frekvencích řádově jednotky až tisíce gigacyklů.Najdete ho třeba v mikrovlnné troubě,kde pracuje na frekvenci 2,4Ghz/cca.1kW.Mikrovlny dokáží rozkmitávat molekuly vodí,tím pádem se zahřívájí.Tady foto:je tam anoda,skládající se z kondenzátorů a vlnovodu,pak je tam celá anoda i s katodou a nakonec kompletní magnetron s chlazením a permanentními magnety,které sou pro práci magnetronu nezbytné.

Toť zatím vše,jednotlivé typy těchto elektronek budu popisovat jindy... Ještě nějaké fotky netradičních elektronek(krom toho termistoru)

VN dioda DY86

Další VN dioda

Fluorescenční displeje

Geiger-Mulerova trubice

VN(5kV) dioda s inertním plynem(Xe)

Termistor(platino-stříbrný,zdřejmě na měření proudu,10kOhm/20C)

Thyrathron(elka s Neonem,spínání)

Trioda

VF elka do 3 MHz(oscilátory..)