Header image  
Vše má svůj důvod
 
 
    Zpět
 
Teorie chaosu (chaos theory)

Teorie chaosu : Je založena na principu základního jevu od,kterého se rozvádějí další jevy,které jsou závislé na tom základním. Udává se také pro lepší pochopení teorie taková metafora : Mávnutí motýlích křídel dokáže v průběhu času způsobit změny v atmosféře, které zapříčiní vznik bouře.Tudíž z jedné základní časové rovině se rozvádějí další(vedlejší) roviny,které jsou závislé na základní rovině. Do života přeloženo,když jdete po ulici a někdo vás těžce zraní(ochrnete) tak bude váš život jiný než kdyby se to nestalo,tady je patrná závislost sekundárních událostí na události primární.Teorie chaosu se tedy vetšinou zabývá tím jaké jsou sekundární následky zapříčiněné primární rovinou, tedy vztahem mezi sekundární příčinou a primárními následky.Samozdřejmě že se teorie zabývá mnohem složitějšími aspekty této teorie.